Zorgverzekeringswet in Nederland

Hoe werkt de zorg in NL?
De zorg in Nederland is heel breed. Het is dus lastig om te zeggen hoe de zorg in Nederland precies werkt. Maar steeds meer mensen maken wel gebruik van de zorgkaart Nederland. Hierbij geldt een duidelijke gedragscode en de inzet van een onafhankelijke redactie. Hiermee wordt actief en nauwgezet de kwaliteit van de waarderingen op ZorgkaartNederland.nl bewaakt. Er wordt gekeken welke zorg er wordt geleverd en wat daarvan de kwaliteit is. Maar voordat je zorg in gaat schakelen is het ook fijn om te weten hoe je de zorg in kunt zetten en welke stappen je moet ondernemen. Daarover nu meer.

AWBZ
Als je een dagje ouder wordt, je bent gehandicapt of langdurig ziek, dan is het van belang dat er extra zorg komt. Het kan hierbij gaan over langdurige zorg. Het brengt echter wel hoge kosten met zich mee. Hoe kun je dat dan betalen en wie kan je helpen? Gelukkig kan er een financiƫle bijdrage geleverd worden door de overheid om de zorg te betalen en dat is de AWBZ bijdrage of ook wel AWBZ zorg genoemd. AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De kosten van de langdurige zorg betaalt het AWBZ voor je. De wet vergoedt dan de kosten voor langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door bijvoorbeeld een handicap, ouderdom of een chronische ziekte. De langdurige zorg wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed en daarom wordt heeft de overheid deze maatregel ingevoerd.

Recht op zorg
Welke mensen er recht hebben op de AWBZ wordt bepaald aan de hand van je AWBZ indicatie. Het is een document waarin staat welke zorg je nodig zou hebben en hoeveel. De indicatie kan in worden gediend bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er wordt dan gekeken waar je recht op hebt. De indicatie kan aan worden gevraagd via internet met je DigiD code of zonder je DigiD code. Op het moment dat de aanvraag is ingediend, krijg je een bevestiging en als er meer bekend is wordt er contact met je opgenomen. Het kan altijd weken duren, soms gaat het er over dat de zorg snel ingezet moet worden. Dan kan er een aanvraag met spoed in worden gediend. Ook dan zal er gekeken worden wie van je vrienden en familie ook een rol kunnen spelen in het zorgproces. Er wordt dan ook steeds vaker een beroep gedaan op buren, vrienden en familie. Maar als zij niets kunnen doen of het gaat over specialistische zorg, dan zal er iemand komen die weet wat hij of zij moet doen. De zorg wordt dan vanuit de AWBZ vergoed. Het is bij alle zorg van belang dat er gekeken wordt of je hier recht op hebt en hoeveel zorg je dan kunt krijgen. Aan de hand daarvan kan er gekeken worden wie je dan kan helpen en wanneer.

Zorgverzekeringswet
In Nederland is de overheid betrokken bij de uitvoering van de zorgverzekeringswet. Er worden verschillende eisen gesteld aan de zorgverzekeraars. Zo zijn er particulieren nodig om de basisverzekering te kopen en ze zijn vrij om zelf een verzekeraar te kiezen, een zorgverzekeraar is verplicht om particulieren te accepteren, ongeacht de gezondheidstoestand (geldt voor de basisverzekering), de premie van de verzekering is hetzelfde voor de verzekerden (ongeacht leeftijd, gezondheidssituatie en de achtergrond). De zorgverzekeraars hebben ook een zorgplicht. Binnen de zorgverzekeringswet zijn de particulieren, de zorgverzekeraars en de aanbieders de belangrijkste partijen. De consumenten hebben de mogelijkheid om zelf een zorgverlener te kiezen en ze kunnen ieder jaar van zorgverzekeraar wisselen (om bijvoorbeeld goedkoper uit te zijn). De zorgverzekeraars zullen de effectiviteit van de zorg controleren die ze inkopen. Als de zorg onvoldoende is dan kunnen zij de keuze maken om een contract niet te ondertekenen. De zorgaanbieders bepalen hoe de zorg verleend wordt.

Basispakket
Bij het basispakket gaat het over de inhoud en de omvang van de zorg die beschikbaar is voor alle inwoners van Nederland. In het basispakket bevinden zich de medische zorg door huisarts, medisch specialisten en verloskundigen, de wijkverpleging, ziekenhuisopname, geestelijke gezondheidszorg, medicijnen, tandheelkundige zorg tot achttien jaar, therapie (zoals fysiotherapie), dieetzorg, medische hulpmiddelen en ambulance (zittend) vervoer.

Aanvullende verzekeringen
Naast de verplichte basisverzekering zijn er ook aanvullende verzekeringen voor extra zorg. Hierbij kun je denken aan aanvullende tandheelkundige zorg, alternatieve geneeskunde, brillen en contactlenzen en bijvoorbeeld kraamzorg. Particulieren mogen zelf beslissen of dat zij ook een aanvullende verzekering af willen sluiten. De aanvullende verzekering is dus geen verplichting, maar vaak wel een goede keuze, omdat hierdoor veel geld bespaard kan worden (wanneer je bijvoorbeeld vaak zorg nodig hebt die niet helemaal wordt vergoed door het basispakket).

Toezicht
De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de algemene gezondheidszorg en zij kijkt of dat de gezondheidszorg aan de kwaliteitseisen voldoen. Er zijn een aantal overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de kwaliteitseisen. De Nederlandse zorgautoriteit zorgt ervoor dat de zorgverzekeringswet uit wordt gevoerd in overeenstemming met de regels en de voorschriften. De Nederlandse Autoriteit voor consumenten en markten houdt toezicht op de concurrentie van de gezondheidszorg in het belang van de patiƫnten en de verzekerden. Dan is er nog de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg en zij houdt toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg. Alles wordt door meerdere organisaties in de gaten gehouden en wanneer er niet wordt voldaan aan de regels, dan worden er verdere stappen gezet tot er aan de juiste kwaliteit wordt voldaan.