Langdurige zorg in Nederland

Welke zorginstanties zijn er?
Er bestaan in Nederland verschillende type zorginstellingen. Op het moment dat je medische zorg nodig hebt, ga je vaak naar een (streek-)ziekenhuis. Maar er bestaan verschillende soorten ziekenhuizen waar je naar toe kunt gaan. Er zijn ook gespecialiseerde centra en klinieken, die medisch specialistische zorg verlenen.

  • Academisch ziekenhuis, een andere naam daarvoor is het Universitair Medisch Centrum (UMC). Er wordt hier dezelfde zorg verleend als in een algemeen ziekenhuis. Het verschil is dat er hier ook meer zeldzame en ingewikkelde behandelingen uit worden gevoerd. Er wordt hier ook veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en er worden nieuwe medische behandelingen ontwikkeld.
  • Dagziekenhuis, dit is een ziekenhuis waar alleen dagbehandelingen plaatsvinden, met eventueel een beperkte meerdaagse opnamemogelijkheid. Meestal zijn er ook meerdere poliklinieken gevestigd. Deze dagziekenhuizen zijn vaak een onderdeel van een algemeen ziekenhuis. Er zijn hierbij geen uitgebreide klinische faciliteiten.
  • Buitenpolikliniek, dit is een polikliniek, een locatie van een ziekenhuis waar je naar toe kunt gaan voor een poliklinische behandeling, bloedprikken of controle. De kans is groot dat je hier niet meer dan 24 uur op wordt genomen en er worden dan ook geen grote operaties uitgevoerd. Er zijn vaak wel meerdere poliklinieken. Dankzij deze buitenpoliklinieken zorgen ziekenhuizen voor lokale dienstverlening. Meestal kun je hierdoor veel reistijd besparen en ook worden langere wachttijden hierdoor opgelost. Het kan zijn dat er in een groot ziekenhuis in de buurt pas over zes weken plaats is en dat je hier binnen een week terecht kunt. Hierdoor kun je sneller bekijken wat er gaande is en hier naar handelen.
  • Zelfstandig behandel centrum (ZBC), dit is een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten. Het is hierbij ook mogelijk dat er basisartsen werken. Het voordeel van de zorg in een ZBC is, dat deze wordt vergoed, afhankelijk van de behandeling en of ze een contract hebben met de verzekeraar. Er is net als in een ziekenhuis, registratieplicht bij de overheid. Er is veel kennis in huis, omdat er vaak gericht te werk wordt gegaan binnen een specialisme.
  • Ziekenhuis Algemene ziekenhuizen of streekziekenhuizen kunnen mensen met aandoeningen die veel voorkomen behandelen. Het kan zijn dat de zorg ingewikkelder wordt, als dat zo is dan verwijzen de ziekenhuizen de mensen door naar een gespecialiseerd of academisch ziekenhuis. Het voordeel van de algemene ziekenhuizen is, dat ze vaak wat kleiner zijn en deze worden vooral door mensen uit de regio bezocht. Er is vaak ook een spoedeisende hulp aanwezig waar je terecht kunt.
  • Gespecialiseerd ziekenhuis is een ziekenhuis waarbij de specifieke zorg verleend wordt aan mensen met een bepaalde aandoening. Je zou kunnen denken aan mensen met reuma of borstkanker. Er is veel kennis in huis, omdat ze zich richten op een specialisme.
  • Een gespecialiseerd centrum besteedt aandacht aan specifieke zorg voor mensen met een bepaalde aandoening. Het gaat vaak over een revalidatiecentrum of diagnostisch centrum. Er is veel kennis in huis om mensen te helpen en tips te geven bij de ondersteuning en het revalideren.
  • Privékliniek dat is een kliniek die is opgezet met eigen middelen. Hier werken dan niet altijd medische specialisten. Het kunnen ook basisartsen en verpleegkundigen zijn, die je hier kunnen helpen.

Wordt de zorg vergoed door de verzekeraars?
Voordat je een bepaalde zorginstantie uit gaat kiezen, is het goed om na te gaan welke zorg er vergoed wordt. Het kan zijn dat je naar een speciaal ziekenhuis moet om de zorg vergoed te krijgen. Bij sommige verzekeraars is dat zo geregeld. Vraag dat van tevoren na, zodat je niet voor verrassingen komt te staan en aan het einde van de behandeling ineens een forse rekening krijgt, die je zelf moet betalen.

Kwaliteit
Als je in Nederland permanente zorg of 24-uurs zorg nodig hebt, dan kan er gebruik worden gemaakt van de wet op de langdurige zorg. Deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden, als vervanging van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De wet is bedoeld voor kleinere groepen mensen. De belangrijkste partijen binnen deze zorg zijn de cliënten en de vertegenwoordigers, de centrale overheid, de Nederlandse zorgautoriteit, de zorgkantoren en de gezondheidszorg aanbieders. Allemaal samen bepalen zij de kwaliteit van de wet en zorgen zij dat de zorg verbeterd wordt. Als klanten niet tevreden zijn over de zorg, dan kan er worden overgeschakeld naar andere zorg. Er kan ook een klacht neer worden gelegd bij de zorgaanbieder.

Inwoners van Nederland die ernstige en intensieve zorg nodig hebben, hebben recht op langdurige zorg. Hierbij kan gedacht worden aan het verblijf in een zorginstelling (langdurige zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis), de persoonlijke verzorging (hulp bij het wassen en aankleden, eten en drinken), zelfredzaamheid vergroten door middel van zorg (structuur aanbrengen in de dag, meer controle krijgen over het leven), verpleegkundige zorg (medische hulp), vervoer naar bijvoorbeeld dagbehandeling. Mensen die in aanmerking komen voor deze zorg krijgen eerst een gesprek en dan wordt er gekeken wat er voor hen de beste zorg is. Er wordt toezicht gehouden door de centrale overheid, die verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg in ons land. Zij bepaalt ook de kwaliteitseisen waar de aanbieders aan moeten voldoen. Ook zijn er verschillende overheidsinstanties bij betrokken, zo houdt de Autoriteit voor consumenten en markten toezicht op de concurrentie in de zorgsector. De Nederlandse zorgautoriteit zorgt ervoor dat de diensten uit worden gevoerd aan de hand van de opgestelde regels.

Financiering
De langdurige zorg is een wettelijke sociale verzekering en mensen betalen daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage van hun loon. Het bedrag is gebaseerd op een vast percentage van 9,65% van de inkomstenbelasting, een bedrag van 33.589 euro. Volwassenen die hier gebruik van willen maken betalen ook een eigen bijdrage die ook inkomensafhankelijk is. Er worden verschillende vormen van financiering gebruikt, dit hangt af van de vraag van de klant, maar ook van het gekozen contract:

  • Als er gecontracteerde zorg is gekozen, dan wordt een deel overgedragen aan het Centrale Administratie Kantoor (CAK).
  • Bij de betaling door middel van PGB wordt een groot deel overgedragen aan de sociale verzekeringsbank (SVB). Zij beheert de persoonlijke budgetten voor de cliënten.