Zorg in Nederland
De zorg in Nederland blijft volop veranderen. Dit heeft er mee te maken dat Nederland aan het veranderen is en dan verandert ook de zorg gewoon mee. Of je een hoog of een laag inkomen hebt, of je jong of oud bent, je hebt recht op zorg in Nederland. Ieder jaar zijn er veranderingen die je goed in de gaten moet houden. Wat nu heel erg speelt is, dat oudere mensen langer thuis willen blijven wonen. Mensen willen graag in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Daar moeten de zorg en de ondersteuning dan op aan worden gepast. De situatie is thuis bij iedereen anders. Iedereen heeft andere wensen en eisen. De gemeente zal de ondersteuning thuis bij deze mensen regelen. Er kan dan gekeken worden wie welke taken uit kan voeren. Sommige taken kunnen door iedereen worden uitgevoerd, maar voor het toedienen van medicatie en het in bad doen van iemand, daar moet gespecialiseerde zorg voor ingezet worden. Bij het Nederlandse zorgstelsel gaat het er om dat de zorg toegankelijk is voor iedereen. Er is sprake van solidariteit door een medische verzekering (welke verplicht is) en goede gezondheidszorg. Er kan een verdeling worden gemaakt in de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet. Deze worden op deze website nader toegelicht.

Trends en veranderingen zorg
Sinds 2006 wordt de nieuwe zorgverzekeringswet gehanteerd en daarbij geldt dat alle inwoners in Nederland in aanmerking komen voor een uitgebreid basispakket. Er geldt een vraag gestuurd systeem, de private zorgverzekeraars zorgen voor het verbeteren van de gezondheidszorg op verschillende manieren. Zij willen korte wachtlijsten, minder bureaucratie en de nadruk moet echt liggen op de effectiviteit en de kwaliteit, allemaal in het belang van de patiënten en de verzekerden.

Kinderen in Nederland
Bij de zorg in Nederland horen ook de kinderen. Kinderen zijn de toekomst. Ook zij hebben recht op een goede start. Vanaf januari 2015 coördineert de gemeente alle jeugdhulp. Dit wil zeggen dat er per gezin een plan komt. Het houdt in dat kinderen en gezinnen straks snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van professionals. Kinderen kunnen dus beschermd worden en goed in de gaten worden gehouden wanneer dat noodzakelijk is.

Eigen risico zorg
Het eigen risico in de zorg is ook iets wat ieder jaar gaat veranderen. In 2015 is het eigen risico vastgesteld op 375 euro en dat is al weer 15 euro meer dan in 2015. Veel mensen zijn daar niet blij mee, maar het is iets wat wordt bepaald en daarom moeten we hierin meegaan. Dit wil dus zeggen dat je veel meer eigen risico hebt en dus een groot deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Als je de zorg niet kunt betalen of een te laag inkomen hebt, dan kun je per maand een bedrag krijgen waar je de zorgkosten door kunt betalen (zorgtoeslag). Maar mensen met een hoger inkomen hebben hier geen recht op en zij betalen dus alles zelf. Sowieso de maandelijkse premie en dan nog eens het eigen risico. Dit kan wel hoog oplopen en zeker wanneer je veel naar de arts moet en ook nog medicatie moet hebben. Er is medicatie die niet vergoed wordt en dan betaal je dus erg veel zelf.

Zorg in Nederland bekijken
In Nederland zijn er verschillende soorten zorg waar je gebruik van kunt maken. Maar er wordt ook steeds vaker een beroep gedaan op je eigen omgeving. Je moet daarbij kijken wie je kan ondersteunen of wie er taken van je over kan nemen. Als er dan niemand kan helpen, dan kan er gekeken worden wie je verder kan helpen. Het is anders dan vroeger, veel mensen werken (eigen kinderen) en je bent daardoor afhankelijker geworden van “vreemden”. Als je zorg in Nederland gaat regelen, is het goed om te bekijken bij wie je terecht kunt en hoe alles geregeld kan worden. Let ook bij de zorg op je eigen risico!

Zorg inschakelen
De lokale overheid is verantwoordelijk voor het beheer en voor de uitvoering van wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet. Veel mensen die eerst in aanmerking kwamen voor zorg, kunnen zich nu wenden tot de lokale overheid voor lichtere vormen van zorg en ondersteuning. De reden dat de lokale overheid hier nu verantwoordelijk voor is, is omdat het dan beter geregeld kan worden. De lokale overheid staat dichter bij de mensen en kan daardoor effectief en kwalitatief hoogwaardige zorg verlenen. Particulieren kunnen beïnvloed worden door de vier wetten. Als je naar de huisarts moet of je moet in het ziekenhuis op worden genomen, dan wordt dit verplicht uit het basispakket betaald (in het kader van de zorgverzekeringswet). Er is dan permanent toezicht. Bij de wet langdurige zorg kunnen patiënten kiezen voor 24-uurs thuiszorg. De WMO en de wet van de jeugdhulpverlening zijn er voor andere vormen van ondersteuning, zorg en hulp. Als iemand thuis hulp nodig heeft of door een (tijdelijke) aandoening een rolstoel nodig heeft, dan kan diegene zich melden voor de zorg bij de gemeente. De zorg kan dan gedragen worden door de WMO. Ook voor kinderen geldt dat, bij een kind met autisme kan bijvoorbeeld vanuit de gemeente gekeken worden welke zorg er thuis aangeboden kan worden, in de vorm van opvoedingsondersteuning. Dit wordt gedaan vanuit de wet op de jeugdhulpverlening. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Er zijn veel meer soorten zorg waar een beroep op gedaan kan worden in Nederland. Bij wie diegene dan terecht kan, staat in de richtlijnen beschreven en zo kan iedereen snel worden geholpen. Soms moet er eerst gekeken worden welke zorg het beste bij een gezin past, of er kunnen meerdere soorten zorg in worden gezet. Er zal daarom altijd overleg worden gepleegd met de patiënten, de mantelzorgers en de betreffende hulpverleners om de juiste keuze te maken. De patiënt en de kwaliteit van de zorg staan altijd voorop!